Univerzita Palackého Olomouc

Komplexní AV instalace s provázaností přes tři patra v praxi

Rozsáhlá projektová příprava vybavení budovy školy při velké rekonstrukci AV technikou v různém rozsahu. Od běžných učeben s jednoduchou projekcí, přes senát či velkou aulu s pořádáním promocí či pronajímáním, po skrytou zastřešující režii. Samotná realizace byla s dvouletým odstupem rozložena na více celků, společnosti D-cinema se stala realizátorem jedné části, tří navzájem propojených místností s návazností na stávající režii.

Ve všech případech je k ovládání použitý systém CUE s dotykovými LCD panely s aplikací s okamžitou možností přepínání mezi českým a anglickým jazykem. Aplikace je realizována na míru, neboť každá místnost má své specifické použití, kterému bylo nutné přizpůsobit jak technické vybavení, tak způsob ovládání. Přehledné řešení umožňuje využití techniky laickou obsluhou. Rovněž ve všech místnostech se o zpracování zvuků z mikrofonů a dalších zdrojů starají audio procesory SYMETRIX, v rámci místnosti jsou zvuky zpracovány na místě, požadované zvukové stopy (většinou mikrofony) jsou pak posílány digitální sběrnicí DANTE přes ethernetovou síť do režie. Zároveň je DANTE sběrnice využívána pro zvětšení počtu vstupů / výstupů doplněním modulů s 12-ti vstupy / výstupy.

Nezvyklým znakem této instalace je velmi omezený prostor, daný architektonickým návrhem, do kterého mohla být instalována technika. Proto je osazena nejen do klasických rackových lišt, ale je také využita zadní stěna skříňky.

Reprezentativní aula

·         Pro slavnostní záležitosti, běžné přednášky, prezentace a pronájem. Velká elektrická projekční plocha skrytá za obkladem, Projekce laserovým projektorem s výkonem 10.000 ANSI lm

·         Řečnický pult s ovládáním, přípojným místem a atypicky řešeným podlahovým konektorem s připojením ovládání, mikrofonů, ethernetu, HDBase-T protokolu. Pódium s doplňujícím připojením dalších mikrofonů, 3G-SDI kamer včetně napájení.

·         Duální ozvučení zajišťuje oddělené ozvučení hlasem z mikrofonů, v tomto případě pomocí reproduktorových soustav BOSE na bočních stěnách, od ozvučení promítaného obrazu na plátně klasickým párem čelních designových reproduktorových soustav

·         Možnost použití drátových i bezdrátových mikrofonů, dvě instalované kamery s 3G-SDI výstupem pro snímání nebo záznam akcí v profesionální kvalitě.

Senát, malá zasedací místnost

·         Atypicky vybavená místnost, dva velké LCD panely 80“ umístěné na protilehlých stěnách, tři snímací kamery s 3G-SDI výstupem pro záznam jednání / obhajob

·         Speciální provedení stolních mikrofonů (mic array) pro kvalitní záznam hlasu sedícího / stojícího řečníka, doplněno záznamovým zařízením se zápisem na paměťovou kartu

·         Přípojná místa (obraz / zvuk / mikrofon) pro předsedajícího a pro obhajujícího v samostatném prostoru na druhé straně místnosti, v tomto případě je obraz / zvuk veden UTP kabelem pomocí převodníků

Učebna

·         Střední posluchárna s rozsáhlejšími možnostmi využití

·         Projekce laserovým projektorem s výkonem 8.000 ANSI lm na projekční plochu umístěnou na pylonovém setu tabulí, ozvučení s možností použít drátových / bezdrátových mikrofonů

·         Přípojná místa pro notebook nebo jiný zdroj obrazu / zvuku

·         Pevně instalovaná vzdáleně ovládaná 3G-SDI kamera

Režie

·         Prostor, kde se sbíhají všechny obrazové a zvukové signály. Protože byl požadavek na přivedení nezkreslených a neupravených mikrofonních signálů, digitální zvuková sběrnice DANTE přicházející přes optický kabel je převedena na 12 symetrických analogových zvukových kanálů, 3G-SDI signál z kamer končí v obrazovém střihovém pultu

·         Dále je zde centrální LCD dotykový panel s možností dálkového zapnutí / vypnutí AV techniky ve všech místnostech, a s ovládáním všech instalovaných 3G-SDI kamer

RIEDEL - tak trochu neviditelná nadstavba – systém pro obousměrný přenos především zvuku a obrazu po optice, dále ethernetu, vzájemné verbální komunikace, atd. Je součástí všech místností včetně režie.

Přenáší z pevně instalovaných kamer jednotlivých místností signál 3G-SDI v broadcastové kvalitě, dále zvuky, ať již v analogové podobě (s mezipřevodem na digitální variantu) nebo digitální (DANTE sběrnice pro zvuk), vzájemnou hlasovou komunikaci přes panel s mikrofonem operátora, nezávislou ethernetovou síť. Podstatou systému je redundantnost a eliminace časových zpoždění mezi signály, optický více vláknový kabel je zapojen do kruhu a při případném výpadku části zařízení se použije jiné propojení (jiné optické vlákno).

Vzhledem k obrovskému rozsahu funkcí je RIEDEL ovládán přímo z originálního programu poskytovaného výrobcem. Je intuitivní, umožňuje téměř okamžitou rekonfiguraci signálových tras jen s pomocí počítačové myši, zároveň poskytuje okamžitá data o reálném využití optických tras.