Plátno Polar 3D

3D pasivní polarizaci se některá jednosálová kina bránila kvůli nutnosti použití tzv. stříbrného plátna. Nešlo o jeho "barvu", ale vlastnost, kdy s odklonem od ideální osy kina docházelo k dramatickému poklesu jasu a existenci výrazného "hot spotu" - přesvíceného místa. Tanto fakt byl způsobem velmi nízkým HGA (half gain angle), tedy velmi nízkým úhlem, při kterém gain plátna (odrazivost) klesal na poloviční hodnotu.

Plátno POLAR 3D má HGA srovnatelný s běžnými 2D plátny a hot spot u plátna pro kruhovou polarizaci je tak minulostí.