RUMPÁLOVÝ TAH

 • Slouží ke zvedání a spouštění divadelního vybavení. Má funkci scénickou a dekorativní. 
 • Veškeré zavěšené prvy musí být na tahovou tyč bezpečně připevněny a případně zajištěny. 
 • Na toto zařízení se vztahují přísné bezpečnostní normy. Uvedené zařízení smí obsluhovat pouze zaškolení pracovníci.
 • Skládá se z rumpálu, vodícího mechanismu, kladek a tahové tyče.
  • Rumpál a hlavní kladka jsou kotveny do nosné části boční stěny jeviště. 
  • Z rumpálu je nosné lano uchyceno na klouzátko, ze kterého pokračují svodová lana, která jsou za pomoci kladek svedena na tahovou tyč.  
  • Svodové kladky jsou uchyceny do stropu nad jevištěm.
  • Z kladek jsou svedena lana na jednotlivé závěsy tahové tyče. 
  • Tahová tyč je zvedána/spouštěna za pomocí otáčení kliky rumpálu.
  • Výška manipulace s tahovou tyčí je dána výškou jeviště.