ELEVACE HLEDIŠTĚ

Modernizace stupňovité elevace hlediště ve stávajících budovách. 

více

SEDADLA

více

ZATEMNĚNÍ

více